Ook dit jaar een winnares. En wel Geeske Dijkstra. Ze is dinsdagavond verrast door de juryleden en 2 bestuursleden. 

De jury heeft het als volgt verwoord;

De Warnsers hebben gestemd. Een duidelijke meerderheid van de stemmen was voor jou Geeske. Jij vondt dit als “Warnser van het jaar commissielid” wel even lastig. Ja maar… Maar de Warnsers hebben gekozen en dit is dik verdient.

Dit kwam voor ons natuurlijk niet helemaal als een verassing. Geeske staat voor iedereen klaar. Je bekleed veel verschillende vrijwilligerstaken binnen Warns. Deze taken doe je met veel inzet en enthousiasme. Mensen kunnen op jou rekenen. Als je iets gaat regelen, dan doe je dit met 100% inzet en betrokkenheid. Bij jou is het niet zo van ja zeggen en nee doen. Maar ja zeggen en voor de volle 100% ja doen. Soms gaat dit wel eens ten koste van jezelf, dit kan Ben denk ik wel beamen. Maar volgens ons geeft de inzet je ook veel energie.

Wat de Warnsers schreven op hun stemformulieren:

  • Omdat ze EHBO doet en een lieve vrouw die voor vele klaarstaat.
  • Deze vrouw doet veel voor Warns, heeft altijd inzet, staat voor iedereen klaar en wil graag helpen.
  • Voor haar tomeloze energie voor o.a. trekkertrek en natuurlijk EHBO. Ook haar werk voor ouderen en nu steekt zij al haar energie in ons nieuwe dorpshuis. Ze heeft het verdient.
  • Ze doet veel voor het dorp.
  • Geeske is initiatiefnemer van het nieuwe dorpshuis De Treffe. Vanuit haar actie is het balletje gaan rollen. Geeske is ook actief voor de buurvereniging Noorderburen. Ook al zit ze niet in het bestuur, ze neemt veel initiatieven. Geeske weet altijd wat er speelt in het dorp, jarenlang zit ze in de redactie van de Warnser Poarte. Geeske is de trekker en coördinator van de EHBO en bovenal een leuk mens en voor ons een fijne buurvrouw.
  • Zet zich in voor EHBO, Janke Tromp, het nieuwe dorpshuis.
  • Ze heeft zich erg ingezet dat de Janke Tromp behouden blijft voor het dorp als dorpshuis van alle bewoners van warns. De activiteiten en verenigingen kunnen in het dorp gehouden worden en er kunnen nieuwe activiteiten georganiseerd worden.
  • Inzet EHBO. Voor het dorpshuis heeft ze zich erg voor ingezet dat het gerealiseerd is. Heeft haar ingezet en het gemeentehuis in Sneek bezocht, en het dorpshuis aangekaart.

Gefeliciteerd met deze mooie prijs Geeske. Geniet van de oorkonde De beker mag een mooi plekje krijgen in jullie huis het komende jaar!

Commissie Warnser van het jaar. Tentfeest Warns 2020

Gefeliciteerd Geeske