In Warns wordt gereden onder (eigen);

Reglement Stichting Trekkertrek Warns 

Over punten waarin dit reglement niet of niet eenduidig voorziet beslist de wedstrijdleiding.

Die dit reglement niet naleeft, kan uitgesloten worden van deelneming of gediskwalificeerd worden.

1. De deelnemer

‐ Moet minimaal 16 jaar en een geldig T rijbewijs hebben.
‐ Mag tijdens de wedstrijd niet onder invloed zijn van alcoholische drank.
‐ Die niet hoeft te trekken of hiervoor niet opgesteld staat, mag zich niet binnen de baanafzetting begeven.
‐ atartnummer moet aan beide zijden duidelijk zichtbaar zijn.
‐ Die de sleepwagen over de verste afstand verplaatst is winnaar ( bij meer full‐pulls volgt een finale trek )
‐ Vrijwaart de organisatie van alle schade en aansprakelijkheid, die het gevolge zijn van wedstrijd deelname.
‐ Is zelf aansprakelijk voor eventuele verontreinigingen ( olie, brandstof ) en moeten op en bij het wedstrijdterrein door de deelnemer zelf opgeruimd worden.
‐ Die te laat aan de start verschijnt, mag geen trekpoging meer doen in de betreffende klasse.
‐ Op het terrein moet op een verantwoordelijke manier en niet harder dan 5 km per uur gereden worden.
‐ Alleen deelnemende tractoren mogen zich op het terrein begeven.

2. De trekpoging

‐ Moet met strakgetrokken aankoppeling beginnen, rukken is niet toegestaan.
‐ Mag pas gestart worden als de groen vlag gegeven is.
‐ Die binnen 20 meter gestopt wordt, mag 1 keer over gedaan worden, dan wordt er niets aan de baan gedaan.
‐ Mag niet onderbroken worden door mechanisch te schakelen
‐ Moet gestopt worden als er afgevlagd wordt, door rijden heeft diskwalificatie tot gevolg.
‐ Wordt afgevlagd wanneer de trekker buiten de wedstrijdbaan komt.

3. De tractor

‐ Mag niet voorzien zijn van afgesneden banden in de landbouwklasse.
‐ Mag voorzien zijn van dubbellucht. Met een totale breedte van 3 meter.
‐ Mag ballastgewichten hebben,mits deze:
* vast aan de tractor bevestigd zijn, verlies tijdens de trek heeft diskwalificatie tot gevolg
* Niet achter de achterwielen uitsteken.
  Tot 5.5 ton 85 cm voor de gril
  Tot 6.5 ton 1.25 cm voor de gril
* Een ruimte van minimaal 30 cm hoog en 15 cm breed recht boven de trekhaak vrijlaten.
‐ Mag niet voorzien zijn van ( injectie of toevoeging van ) andere brandstof dan diesel.
‐ Moet een degelijke veiligheidscabine en spatborden hebben.
‐ Dient minimaal een verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) te zijn afgesloten die voldoet aan de krachtens de WAM (wet       aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen) gestelde eisen. Tevens dient de verzekering deze WA‐dekking te bieden bij deelname aan de Trekkertrek wedstrijd. Deelnemer moet dit kunnen aantonen bij de organisatie
‐ De trekker mag in 2 klasse deelnemen maar ieder persoon mag maar 1 keer deelnemen aan de wedstrijd.
‐ Mag niet met vierwielaandrijving ingeschakeld rijden.
‐ Moet voorzien zijn van steigerbegrenzer of een degelijk geblokkeerde hefinrichting.

4. De landbouwklasse

‐ moet standaard landbouw‐ of fabriekstractor zijn, het hefdeksel moet aanwezig zijn.
‐ moet een standaard brandstoftoevoer hebben.
‐ mag geen hoger toerental maken dan 2700 omwentelingen /min.
‐ het vermogen mag de maximale pk limieten niet overschrijden ( mogelijkheid tot controle bestaat d.m.v. een vermogentester.)
‐ zorg voor voldoende ruimte rond de aftakas
‐ moet een degelijke trekhaak hebben en mag niet achter de achterwielen uitsteken.
‐ een aankoppelinghoogte van maximaal 50 cm.
‐ een voor trekker‐trek opgebouwde turbo niet toegestaan.

5. sportklasse/ supersportklasse

‐ Wordt gereden volgens het technisch reglement door de voor hen geldende reglementen

PK limieten per klasse
tot 2.5 ton     50 kw/ 68 pk
tot 3.5 ton     70 kw/ 95 pk
tot 4.5 ton     90 kw/ 122 pk
tot 5.5 ton     110 kw/ 150 pk
tot 6.5 ton     130 kw/ 177 pk

Tekening van steigerbegrenzer is op te vragen bij de commissie
‐ De voetjes moeten 10 cm bij 15 cm zijn.
‐ Moeten minimaal 50 cm uit elkaar zitten
‐ Maximaal 25 cm van de grond zitten
‐ Minimaal 20 cm achter de band uitsteken
‐ Er mag absoluut geen verbinding tussen de kogels zitten
‐ Bijv: krentenbrood of gatenbalk.
‐ Het trekoog moet een gat hebben van minimaal 75 mm.

downloaden van reglement kan hier