‘Wat zouden jullie er van vinden om een kerkdienst in de feesttent te houden?’

Dat was de vraag die enige tijd gelden voorgelegd werd. Na een kort beraad kwam er een volmondig ja en zo is het begonnen…

Op zondagochtend hebben we voor het eerst een kerkdienst! Al jaren bestond er bij een aantal mensen het verlangen om ook op zondagmorgen de verbondenheid met elkaar te vieren tijdens Tentfeest van Warns. De Raad van Kerken Warns heeft dit jaar in overleg met de organisatie dit verlangen omgezet in concrete actie en zo hopen we een prachtige try-out viering te hebben met medewerking van De Lytse Sudwesthoeke en Bruno Rummler. Spreker zal Wouter Bandstra zijn.

Het thema is: zonder geloof geen oorlog? Veel mensen geloven dat de meeste oorlogen door het geloof zijn ontstaan, daarom deze prikkelende titel, juist in de Vredesweek.

Vanaf 10:00uur kun je onder de prachtige klanken van De Lytse Sudwesthoeke een gratis bakje koffie/thee halen en 10:30 uur begint de dienst onder begeleiding van Bruno.

Voor de jongeren onder ons is er tijdens de dienst de mogelijkheid om creatief bezig te zijn.

Graag zien we je/jullie bij deze laagdrempelige dienst waar een ieder welkom is!