Zij denken aan ons, denkt u ook aan hen?

Ook in 2018 was er weer een grote groep sponsors. Veelal was de sponsoring in de vorm van een financiële vergoeding, maar ook werden en tractoren en machines beschikbaar gesteld voor het realiseren van een optimale trekkertrekbaan, ook wedstrijdbekers en andere middelen werden gesponsord. Waar wij zeer dankbaar voor zijn, want zonder sponsors kunnen wij dit mooie evenement helaas niet realiseren.

Hoofdsponsor 2018  GroeNoord Bolsward

overig sponsors 2018, (op alfabet). Naast onderstaande sponsors konden we weer rekenen op een heeeule grote groep vrijwilligers want ook zonder hen was er geen Trekkertrek Warns.

Agricola Bouw B.V. WARNS
Bijsterbosch HEMELUM
Bos mechanisatie EASTEREIN
Buma Handel bv NIJEMIRDUM
De Lotus STAVOREN
De Roos Installatietechniek KOUDUM
De Skotse – Trije Scheepstimmerwerk WARNS
De Takomst Molkferfier WORKUM
Diensten centrum JT WARNS
Douwe Hoekstra Kraanverhuur B.V. NIJEMIRDUM
Egbert Bouwstra WARNS
EHBO Stavoren en omstreken STAVOREN
Elektrotechnisch Bedrijf H van der Pol STAVOREN
Garagebedrijf Sirag WARNS
Garagebedrijf Schilstra HEMELUM
Dijkstra Mechanisatie B.V. SONDEL
Gerlsma Landbouwmechanisatie WORKUM
Groenoord BOLSWARD
Hout Allround WARNS
Jacob Folkertsma agrarische dienstverlening WARNS
Jongstra gewasbescherming WARNS
Jongstra kraanverhuur & loonbedrijf WARNS
Jouco Bouma PARREGA
Kapsalon Klazien STAVOREN
Kemker Autobedrijf KOUDUM
Klaas Haringsma TJERKGAAST
Knippe en Sa WARNS
Koopman Kraan- en Loonbedrijf V.O.F OUDEMIRDUM
Mechanisatie D. Kuipers GREONTERP
L&B Installatietechniek BV WORKUM
Landbouw & Mechanisatie Tjitte de Wolff TJERKGAAST
Loonbedrijf Buma IT HEIDENSKIP
Loonbedrijf M.de Vries HEMELUM
M de Groot oliehandel STAVOREN
Muller H. Schildersbedrijf STAVOREN
Prins-van der Meer WARNS
R.J. de Vries Rederij sleep- en duwvaart WARNS
Rest, Kruitmolen en Posthoorn STAVOREN
ROB Jachtonderhoud WARNS
Robert Terpstra HEMELUM
Schilstra Boatlift systems HEMELUM
Slagerij de Boer KOUDUM
Slump Oil HEERENVEEN
Supermarkt Coop Stavoren STAVOREN
Suver en Skjin wynenerzjy WARNS
Textiel en Watersport Max de Boer STAVOREN
Tj Schilstra HEMELUM
Van der Veer mesthandel B.V. WARNS
van der Wal Transport B.V. HEERENVEEN
Weegbrug Warns WARNS
Zeilmakerij Sudersee MAKKUM

Ook sponsor worden van dit mooie evenement? Dat kan op verschillende manieren.

Qua sponsoring kunt u denken aan bijvoorbeeld een advertentie in ons programmaboekje, ook het ophangen van een vlag en/of reclamebord op het evenemententerrein behoord tot de opties. Daarnaast kunnen we naamsvermelding met logo en link naar uw website doen op onze website www.tentfeestvanwarns.nl.

Tijdens de trekkertrek zullen al onze sponsors meerdere malen genoemd worden.

Het programmaboekje (welke huis-aan-huis verspreidt wordt in Warns en omstreken) en de website bevatten naast de info over de trekkertrek en de sponsors ook nog info over de activiteiten die er tijdens het gehele weekend te doen zijn.

Mocht u zelf een idee hebben voor sponsoring dan is dat zeker bespreekbaar.

Voor meer info kunt u mailen naar info@tentfeestvanwarns.nl waarna wij z.s.m. contact met u op zullen nemen.