Tentfeest van Warns 2019

De komende weken zal er steeds meer info verschijnen over het programma van Tentfeest van Warns 2019

Het worden al bijna een niet meer weg te denken onderdelen van Tentfeest van Warns: Super Bingo en bekendmaking van de Warnser van het Jaar.

Ook dit jaar hebben we uw hulp weer nodig voor de titel Warnser van het Jaar. Staat het al vast wie jou/uw Warnser van het Jaar 2019 moet worden? Geef dit dan snel door via mail; warnservanhetjaar@tentfeestvanwarns.nl of via het stembiljet. Liever een formulier invullen, dit kan vanaf begin september middels het stembiljet wat dan met het programmaboekje in de brievenbus valt.

Onbekend met Warnser van het Jaar? check hier voor mee info

Opgave voor de Super Bingo is niet nodig, tijdig aanwezig zijn is voldoende.